top of page

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz
1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji oraz lista zakwalifikowanych oraz przyjętych:

*Jednocześnie informujemy, że w dniach 20-24.03.2023r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im .Królowej Jadwigi w Bełżycach.jpg

Film promocyjny na rok szkolny 2023/2024

Kolorowe sale i pedagodzy z głowami pełnymi pomysłów czekają na dzieci. Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich grupach wiekowych .

Wszystkie oddziały pracują w godzinach  od 6.00 do 17.00.

Istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz edukacji na wysokim poziomie  . Zapewniamy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze ciepła i akceptacji każdego dziecka.  W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika , j. angielski, religia . Prowadzimy naukę czytania metodą krakowską. Kreatywne spędzanie czasu jest bardzo ważne. Liczne wyjścia , wyjazdy , wycieczki , udział w projektach i konkursach , zapraszanie gości stanowią podstawę naszej pracy.

Dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie :

  • pedagogiki,

  • terapii pedagogicznej ( dysleksja , dysgrafia , dysortografia)

  • wczesnego wspomagania

  • terapii logopedycznej

  • rewalidacji , pedagogiki specjalnej,

  • fizjoterapii

  • surdopedagogiki

  • wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( autyzm , zespół Aspergera).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkól podstawowych.

Harmonogram rekrutacji 2023-2024.png
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2023-2024.png
bottom of page