top of page

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz
1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Protokół komisji rekrutacyjnej - rekrutacja uzupełniająca
*listy przyjętych znajdują się przy głównym wejściu do szkoły
rekrutacja_20240201_202827_0000.png

Film promocyjny na rok szkolny 2024/2025

Kolorowe sale i pedagodzy z głowami pełnymi pomysłów czekają na dzieci. Dysponujemy wolnymi miejscami we wszystkich grupach wiekowych .

Wszystkie oddziały pracują w godzinach  od 6.00 do 17.00.

Istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz edukacji na wysokim poziomie. Zapewniamy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze ciepła i akceptacji każdego dziecka. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski, religia. Prowadzimy naukę czytania metodą krakowską. Kreatywne spędzanie czasu jest bardzo ważne. Liczne wyjścia, wyjazdy, wycieczki, udział w projektach i konkursach, zapraszanie gości stanowią podstawę naszej pracy.

Dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie :

  • pedagogiki,

  • terapii pedagogicznej ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

  • wczesnego wspomagania

  • terapii logopedycznej

  • rewalidacji , pedagogiki specjalnej,

  • fizjoterapii

  • surdopedagogiki

  • wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( autyzm , zespół Aspergera).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkól podstawowych.

termin przedszkole.PNG
termin sp.PNG
bottom of page