top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Rekrutacja do projektu Magiczne Przedszkola


Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach ogłasza rekrutację do projektu Magiczne Przedszkola

W ramach projektu zostanie otworzony oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 4 lat z terenu Gminy Bełżyce.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w dniach od 8 do 12 sierpnia 2022 r., w godzinach 8.00 – 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach:

ul. Tadeusza Kościuszki 148


Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
.docx
Download DOCX • 82KB

oraz oświadczenia:


Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie
.docx
Download DOCX • 68KB

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
.docx
Download DOCX • 71KB


Oświadczenie o statusie na rynku pracy
.docx
Download DOCX • 69KB

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
.docx
Download DOCX • 67KB

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego dotyczące sytuacji zawodowej
.docx
Download DOCX • 67KB

Komplet dokumentów można pobrać w siedzibie Szkoły lub wydrukować ze strony internetowej: www.sp2belzyce.edu.pl

Przed złożeniem deklaracji uczestnictwa konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin Projektu
.docx
Download DOCX • 86KB

Projekt Magiczne Przedszkola jest realizowany przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w partnerstwie z Gminą Bełżyce i Gminą Nałęczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

161 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page