top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Rekrutacja do projektu Magiczne Przedszkola


Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach ogłasza rekrutację do projektu Magiczne Przedszkola

W ramach projektu zostanie otworzony oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 – 4 lat z terenu Gminy Bełżyce.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w dniach od 8 do 12 sierpnia 2022 r., w godzinach 8.00 – 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach:

ul. Tadeusza Kościuszki 148


Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
.docx
Download DOCX • 82KB

oraz oświadczenia:


Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie
.docx
Download DOCX • 68KB

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
.docx
Download DOCX • 71KB


Oświadczenie o statusie na rynku pracy
.docx
Download DOCX • 69KB

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
.docx
Download DOCX • 67KB

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego dotyczące sytuacji zawodowej
.docx
Download DOCX • 67KB

Komplet dokumentów można pobrać w siedzibie Szkoły lub wydrukować ze strony internetowej: www.sp2belzyce.edu.pl

Przed złożeniem deklaracji uczestnictwa konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin Projektu
.docx
Download DOCX • 86KB

Projekt Magiczne Przedszkola jest realizowany przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w partnerstwie z Gminą Bełżyce i Gminą Nałęczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

168 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page