top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„WIELKANOCNE DEKORACJE” 2021Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach wraz z oddziałami przedszkolnymi. Cele konkursu: · pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, · rozwijanie zdolności manualnych, · rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, · kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej, · promowanie młodych talentów plastycznych. Tematyka prac: Tematem konkursu są wielkanocne dekoracje: baranek, pisanka, palma, zajączek, kurczakczy stroik. To symbole kojarzą się z wiosną i Świętami Wielkanocnymi. Stanowią piękną dekorację koszyczka wielkanocnego. Technika prac: · dowolna technika w formie płaskiej w formacie A4/A3 · dowolna technika w formie przestrzennej; wielkość pracy nie może przekroczyć

20 cm Symbole wielkanocne mogą być potraktowane jako odrębna praca, bądź wkomponowane w świąteczną dekorację. Warunki uczestnictwa: 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy plastycznej w formie płaskiej lub przestrzennej tj. wykonanie z zastosowaniem dowolnych materiałów (np. masy solnej, modeliny, gliny, papieru, słomy, ciasta, wełny, surowców wtórnych itp.), 2. Konstrukcje powinny być stabilne, czyli żadne elementy budowy nie powinny odpadać lub rozsypywać się, 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, opatrzoną na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko, klasę (dotyczy prac płaskich) lub przytwierdzoną stale do podłoża pracy przestrzennej. Termin: Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 19.03.2021 roku

do p. M.Nowak(sala nr 1) p. J. Bartoszcze-Wójcik (biblioteka), p. A. Pietrzak.

Wyboru najlepszych prac dokona komisja szkolna oceniająca prace pod kątem wartości artystycznej, estetyki, pomysłowości w użyciu materiałów. Prace obejrzeć będzie można na wystawie pokonkursowej w szkole w dniach 22-26.03.2021 roku, zaś w ostatnim dniu wystawy tj. 26.03. 2021 roku (piątek) autorzy zabierają swoje prace do domu. Wyniki konkursu podane będą do dnia 24.03.2021roku (środa) w szkole oraz na stronie internetowej i facebook. Rozdanie nagród w dniu 08.04.2021 roku w następujących kategoriach wiekowych: - oddziały przedszkolne- dzieci młodsze (3 i 4 latki) - oddziały przedszkolne- dzieci starsze (5 i 6 latki) - klasy I-III SP - klasy IV-VIII SPOrganizatorzy:

J. Bartoszcze-Wójcik

M. Nowak

A. Pietrzak

137 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page