top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z Ministrem Edukacji Narodowej

Zaktualizowano: 30 cze 20232 maja uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyć uczestniczyć w uroczystych obchodach Święta Flagi w Miłocinie, pod patronatem i na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej Pana prof. Przemysława Czarnka,


Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski powitał zaproszonych gości wśród których byli m.in. Senator RP Pan Grzegorz Czelej, Dyrektor Biura Prezydialnego PiS Pan Michał Moskal, Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, starostowie, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin.


Jako pierwszy głos zabrał Minister Edukacji Narodowej Pan Przemysław Czarnek, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji świąt majowych, odniósł się także do wartości jakimi są patriotyzm, szacunek do symboli narodowych, podkreślając przy tym rolę polskiej flagi jako symbolu jedności, wolności i suwerenności narodu polskiego. Minister zwrócił także uwagę, że 2 maja jest także Dniem Polaków i Polonii za granicą, zaznaczając jej wkład w zabieganie o polską niepodległość oraz współczesną działalność na rzecz pielęgnowania polskich tradycji, kultury i polskiego języka.


Po przemówieniach uczniowie klasy V przebrani w kostiumy z epoki wcielili się w postacie historyczne, by przedstawić okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, intrygi carycy Katarzyny II – władczyni Rosji, Franciszka Józefa – cesarza Austrii, oraz Fryderyka II – króla Prus, a także rozterki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młodzi „aktorzy” ukazali także determinację zwolenników reform (Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, części szlachty) oraz mądrość Marszałka Stanisława Małachowskiego, których upór doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wagę przedstawianych wydarzeń podkreślały prezentacje, filmy, zdjęcia oraz utwory muzyczne.

Zwieńczeniem części artystycznej był taniec patriotyczny „Biało – Czerwona” w wykonaniu uczniów klasy VIII a.

Obecni na sali goście docenili występ uczniów owacjami na stojąco. Następnie Minister Edukacji Pan Przemysław Czarnek podziękował uczniom za występ i razem z Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresą Misuk, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego Panem Markiem Wojciechowskim, Radną Powiatu Lubelskiego Panią Joanną Kaznowska oraz Prezesem Stowarzyszenia Regionalnego „U Źródeł Ciemięgi Panem Krzysztofem Góreckim wręczyli uczniom upominki.


Minister Edukacji Narodowej podziękował także nauczycielom: Małgorzacie Król, Małgorzacie Goleman oraz Dominkowi Wójtowiczowi za zaangażowanie w pracę, która służy kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodych ludzi.


Po części artystycznej uczniowie i nauczyciele udali się na poczęstunek.


*Program artystyczny zrealizowano przy użyciu sprzętu zakupionego w ramach programu laboratoria przyszłości.
Galeria zdjęć:


70 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page