top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

KONKURS - "Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim"Ministerstwo Klimatu wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs, którego celem jest:


- popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym Polskich Parków Narodowych oraz wiedzy o Funduszach Europejskich

- kształtowanie postaw proekologicznych, w tym wrażliwości na piękno przyrody

- rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów i jednocześnie promowanie młodych talentów


Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:


- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VI


Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, obrazującej zmiany, jakie dokonały się w Parkach Narodowych przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich (pomocne w tym względzie okażą się filmiki edukacyjne, dostępne pod linkiem:


https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/poiis-dzieciom/parki-narodowe-konkurs-plastyczny/rusza-konkurs-plastyczny-dla-szkol/;


https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G


https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb


Pracę należy wykonać w formacie A4 na białym papierze w dowolnej technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane ( np. farby i kredki). Pracę na odwrocie należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły do której uczęszcza uczestnik.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Jedną z nich jest wycieczka do wybranego parku dla całej klasy, której uczeń zdobył pierwsze miejsce.

Termin składania prac: 09.02.2022


Magdalena Nowak

Małgorzata Rosińska- Adamiec


Do pobrania:


oswiadczenie rodzica opiekuna prawnego
.pdf
Download PDF • 535KB

zgoda rodzica opiekuna prawnego
.pdf
Download PDF • 526KB

oswiadczenie szkoly
.pdf
Download PDF • 535KB

27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page