top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Innowacja czytelnicza ,,ZAFASCYNOWANI CZYTANIEM”Innowacja czytelnicza ,,ZAFASCYNOWANI CZYTANIEM” właśnie wystartowała


W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy III B biorą udział w innowacji czytelniczej. Jej założeniem jest nawiązanie współpracy między szkołą, instytucjami publicznymi, tj. biblioteka miejska, szkolna a domem rodzinnym dzieci, jak również zachęcanie dzieci do korzystania z zasobów biblioteki poprzez ukazywanie jej niewyczerpalnych możliwości.


Powyższa innowacja jest zgodna z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego, obejmującego klasy I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna). Realizowana będzie podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


Cele innowacji:


CELE GŁÓWNE: • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrabianie szacunku do literatury • Rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi, • Stymulowanie procesu edukacji językowej • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych • Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki • Zachęcanie do samodzielnego czytania


CELE SZCZEGÓŁOWE: • Poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend). • Zachęcanie dorosłych do codziennego czytania wspólnie z dzieckiem lub słuchania tekstów czytanych przez własne dzieci, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka. • Stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela. • Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozumienia go poprzez właściwą interpretację. • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. • Budzenie zainteresowania czynnością czytania i pisania. • Włączenie rodziców w życie szkoły oraz w proces edukacji językowej dziecka. • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka. • Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych. • Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek. • Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich. • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek do czytania w wolnym czasie.


Już w miesiącu wrześniu na I spotkaniu rodzice , zaś uczniowie na pierwszych lekcjach zostali poinformowani o realizacji innowacji czytelniczej w naszej klasie. Podczas odbioru podręczników z biblioteki szkolnej, nasi milusińscy zapoznali się z wnętrzem biblioteki oraz poznali z bliska pracę bibliotekarza. Pod koniec września chętne dzieci przyniosły do klasy swoje ulubione książki, zaś 19.10 całą naszą grupę odwiedziła zaprzyjaźniona pani Asia- bibliotekarka szkolna. Podczas lekcji bibliotecznej nasz gość zapoznał uczniów z tematyką trudnej lektury ,,Jak to ze lnem było”. Aby przybliżyć charakter utworu- Pani Asia podczas czytania zapoznała dzieci ze słownictwem, które kiedyś było używane oraz przyniosła ze sobą siemię lniane, nić lnianą czy choćby lnianą serwetkę. Dodatkowo zapoznała także z zastosowaniem lnu w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym.

Serdecznie dziękujemy Pani bibliotekarce za miłe i wartościowe zarazem spotkanie. Z radością będziemy oczekiwać na kolejne, które odbędzie się już za miesiąc.

Magdalena Nowak


Galeria zdjęć:24 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page