top of page
coin-search-icon.png

Opłata na Radę Rodziców:

nr konta: 22 8685 0001 0023 1374 2000 0010

Opłata za obiady:

nr konta: 91 8733 0009 0015 0688 2000 0100

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

nr konta: 91 8733 0009 0015 0688 2000 0100

Druki opłat do pobrania:

Obiady 

Pobyt w świetlicy

Opłata za obiady w październiku wynosi:

Szkoła Podstawowa: 180 zł

Oddział przedszkolny: 262,50 zł

 

Opłata należy wnosić na konto do 5. października na następujący numer konta:

91 8733 0009 0015 0688 2000 0100

Jako odbiorcę należy wpisać Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi.

Rodzice uczniów, którzy odwoływali obiady w miesiącu wrześniu, o wysokości opłat zostaną powiadomieni przez e-dziennik lub w przypadku dzieci przedszkolnych przez wychowawców.

bottom of page