top of page

           

        Historia szkoły sięga 1870 r., kiedy to rząd carski otrzymał we Wzgórzu szkołę ludową, w wybudowanym specjalnie dla niej drewnianym domu. W czasie okupacji austriackiej od 1915 r. była tu 3-klasowa szkoła polska o 3 nauczycielach.   Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otwarto 4-klasową Szkołę Powszechną, która w roku szkolnym 1920/21 miała już 287 uczniów. To spowodowało konieczność rozbudowy szkoły, przeprowadzonej z inicjatywy ówczesnego kierownika placówki Piotra Wiszniewskiego. Ciągle było za ciasno i dlatego w ciągu trzech miesięcy 1924 r. wybudowano we Wzgórzu nowy obiekt szkolny o 7 izbach lekcyjnych. I tym razem inicjatorem i organizatorem budowy był kierownik szkoły Piotr Wiszniewski. Obiekt poświęcono 5 lutego 1925 roku w obecności setek włościan i mieszczan. W 1936 r. przebudowano szkołę uzyskując 4 sale lekcyjne. Od września 1937 r. szkoła miała nowego kierownika - Piotr Wiszniewski odszedł do Domaszewnicy w pow. łukowskim, a z tej samej miejscowości przeszedł do Wzgórza Józef Sady. Oprócz niego w szkole pracowali jeszcze: Anastazja Sadowa, Marta Zajączkowska i Janina Borkówna. Szkoła uruchomiła wówczas świetlicę dla młodzieży wiejskiej, a latem 1938 wspólnie z KGW - dzieciniec dla dzieci wiejskich.

histor1.jpg
histor2.jpg

           Kolejny budynek szkolny we Wzgórzu wzniesiono na początku lat 60-tych, w ramach akcji "1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego". Inicjatorem budowy był kierownik szkoły Jan Mikosz, a inwestycję kończyła kolejna kierowniczka placówki Krystyna Czwórnóg.
Od 1975 r., tj. od likwidacji powiatu bełżyckiego, szkoła we Wzgórzu często zmieniała swój status organizacyjny i nazwy. Ostatecznie, od 1994 roku, stała się Szkołą Podstawową Nr 2 w Bełżycach. 
          Dyrektorami szkoły we Wzgórzu byli: Piotr Wiszniewski (1929-37), Józef Sady (1937-52), Jan Mikosz (1952-69), Krystyna Czwórnóg (1959-68), Franciszek Malicki (1968-69), Elżbieta Żarnowska (1969-72), Wanda Zawiślak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bełżycach-Wzgórzu (1972-1991) i Marianna Rumińska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełżycach (1991-1999). W latach 1991-1999 w szkole uczyli następujący nauczyciele: Marianna Rumińska, Wanda Malicka, Maria Żuchnik, Marianna Łupina, Marta Zielonka, Janina Król, Cecylia Król, Marzena Kruczyńska, Joanna Jośko, Małgorzata Bęczyńska, Mariola Szczepańska, Magdalena Snop i Marcin Markowski. 
          Szkoła Podstawowa Nr 2 cieszyła się bardzo dobrą opinią ze względu na wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych. Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły był sukces w 1997 r. 3 uczennic kl. VIII, które uzyskały tytuł laureatów w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych uczniów szkół podstawowych (Magdalena Greczkowska, Katarzyna Mietlicka, i Anna Kozak). Katarzyna Mietlicka była potrójną laureatką konkursów z języka polskiego, biologii i języka angielskiego. Uczniowie "dwójki" byli także laureatami wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, a w latach 1995-97 odnosili liczne sukcesy sportowe (m. in. chłopcy zdobyli w 1997 r. I miejsce w mistrzostwach województwa w piłce koszykowej szkół podstawowych mających do 300 uczniów). 
         1 września 1999 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach utworzono Zespół Szkół Nr 2 w Bełżycach składający się ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2. Od września 2001 roku do Zespołu dołączyła Szkoła Filialna we Wronowie. W roku szkolnym 2002/2003 w Zespole Szkół Podstawowych Nr 2 w Bełżycach uczy się 204 uczniów w 9 oddziałach szkoły podstawowej i 228 uczniów w 9 oddziałach gimnazjum (łącznie 432 uczniów). 
         Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach została 1 września 1999 r. mgr Cecylia Król, a wicedyrektorem Zespołu ds. Szkoły Podstawowej - mgr Marianna Rumińska, od 1 września 2003 roku funkcję wicedyrektora sprawuje mgr Danuta Żółtowska.

bottom of page