top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Przedszkolni „kodusie” odkrywają światW bieżącym roku szkolnym w grupie 6-latków realizowana jest innowacja pedagogiczna z zakresu kodowania.

Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji współczesnego świata. Rozumiemy ja jako sposób na uatrakcyjnianie edukacji matematycznej przez zachęcanie dzieci już na etapie przedszkolnym do częstego rozwiązywania różnych problemów, zagadnień w sposób twórczy.

Dzieci ze swej natury są niezwykle ciekawe świata, pragną go na wszelkie znane sobie sposoby doświadczać, eksperymentować oraz w nim działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby i zainteresowania dziecka jest innowacja ,,Przedszkolni kodusie odkrywają świat”.


Głównym celem innowacji jest:

· Wprowadzenie przedszkolaków w świat programowania i kodowania. Kształcenie u dzieci umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, dążenia do celu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród 6-latków.


Cele szczegółowe:

- rozwój spostrzegania wzrokowego, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

- koncentracja uwagi, wyobraźni, rozwijanie logicznego myślenia

- rozwój małej motoryki

- doskonalenie umiejętności społecznych (praca w grupie, praca w parach)

- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności

- odczuwanie satysfakcji z umiejętnego pokonywania trudności;

Metody stosowane podczas zajęć:

- Czynne (zabawy badawcze, eksperymenty)


- Aktywne (burza mózgów)


- Oglądowe (obserwacja, pokaz)


- Słowne (wiersze, piosenki, opowiadania, zagadki, rozmowa, dyskusja)


POMOCE DYDAKTYCZNE:


Do zajęć z zakresu kodowania , będą wykorzystywane następujące pomoce dydaktyczne:

własnoręcznie wykonana PLANSZA DO KODOWANIA (elementy zalaminowane)

różnorodne ilustracje tematyczne z kategorii: kolory, zwierzęta domowe, rośliny, ptaki, pojazdy lądowe, owoce, warzywa, zabawki, figury, kształty

obrazki ze strzałkami oraz napisy: START, STOP

kolorowe kubeczki

zestawy zakodowanych obrazków tematycznych


Do zajęć zostaną również przygotowane na bieżąco pomoce niezbędne do realizacji określonej tematyki .


Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

- przynosi radość i wywołuje uśmiech, - pozwala rozwijać kontakty społeczne, poprawia komunikację,

- stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność, - podwyższa pewność siebie,

- rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną,

- utrwala nawyk poprawnego liczenia i przeliczania różnych obiektów,

- rozwija umiejętność rozwiązywania problemów,

-uczy się cierpliwości, logiki i strategii podejmowanych działań.


Tematyka zajęć obejmuje:

- Wprowadzenie przedszkolaków w świat kodowania. Czym jest kod i w jakim celu go używamy? Podanie przykładów kodów.

- Zanim stworzymy pierwszy kod-uczymy się segregowania przedmiotów z najbliższego otoczenia przedszkolnego według określonych kryteriów.

- Zanim stworzymy pierwszy kod- co pasuje, a co nie? Uzasadniamy wybór.

- Zanim stworzymy pierwszy kod- co to jest rytm stosowany na obrazku? Dokańczamy kolorować obrazki zgodnie z przyjętym rytmem.

- Zanim stworzymy pierwszy kod- otaczamy w pętlę figury, które odpowiadają przyjętemu opisowi.

- Wstawiamy brakujące elementy do obrazków.

- Zanim stworzymy pierwszy kod- co to jest lustrzane odbicie? Poznajemy prawa symetrii.

- Zanim stworzymy pierwszy kod- w Kubeczkolandii- poznajemy kubeczki i ich rolę w kodowaniu. Zabawy kierowane przez nauczyciela i zabawy swobodne kubeczkami.

- Tworzymy pierwszy kod- budujemy piramidy z kubeczków według wzoru

- Piramidy z kubeczków- rozpoznawanie ilości i nauka liczenia.


To tylko część zrealizowanych zagadnień, jeszcze sporo przed nami!!!

Niech moc będzie z wami kochane przedszkolaki


opr. Magdalena Nowak
41 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page