top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Odsłonięcie odnowionego pomnika upamiętniającego poległych w walce o Niepodległość OjczyznyUROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA ODNOWIONEGO POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO POLEGŁYCH W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY


19 września 2022 roku o godzinie 12:00 odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego poległych obrońców ojczyzny w wojnie polsko- bolszewickiej usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. Część oficjalna rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Burmistrz p. Ireneusz Łucka powitał zaproszonych przedstawicieli władz, dyrektorów szkół i instytucji, przedstawicieli rodzin poległych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Wzgórza. Podkreślił, iż nasza mała ojczyzna – Bełżyce – może być dumna z patriotów: Bronisława Sągolewskiego, Piotra Trojanowskiego i Bronisława Wróblewskiego, którzy oddali życie w walkach o niepodległość Polski w latach 1919 – 1920.

Następnie Burmistrz Bełżyc p. Ireneusz Łucka i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Anna Wójtowicz, w otoczeniu licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych szkół i instytucji, dokonali odsłonięcia pomnika, rozwiązując okalającą postument biało – czerwoną szarfę. Potem ksiądz Konrad Szlachta poprowadził modlitwę w intencji poległych bohaterów. Po czym zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć poległych. Część oficjalna uroczystości zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów oraz zapaleniem zniczy przy pomniku.

Druga część obchodów odbyła się w szkole. Dyrektor szkoły p. Marzena Wojnicka powitała przybyłych na uroczystość gości: Burmistrza Bełżyc p. Ireneusza Łuckę, Wicestarostę Powiatu Lubelskiego p. Andrzeja Chrząstowskiego, w zastępstwie Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka- p. Małgorzatę Bojar – wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, w zastępstwie Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk -p. Barbarę Grzesiak – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Grzegorza Kamińskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej p. Annę Wójtowicz, Sekretarza Gminy p. Joannę Kaznowską, Komendanta Komisariatu Policji p. Krzysztofa Krasowskiego; dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bełżyce i prezesów organizacji kombatanckich, Prezesa ZNP p. Krystynę Tomczyk, Przewodniczącą RR przy SP nr 2 p. Katarzynę Wójcik, Prezesa OSP we Wzgórzu p. Mariusza Wójtowicza, sołtysów: p. Zbigniewa Kotłowskiego i p. Jerzego Bieleckiego; artystę rzeźbiarza p. Witolda Marcewicza; Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych „ Stokrotki” p. Marzannę Kiragę; p. Irenę Pruszkowską z Koła Gospodyń „ Jagody”.

Po powitaniu został zaprezentowany montaż słowno- muzyczny pt. „ Pociąg do wolności” w wykonaniu uczniów klas IV – VIII przygotowany pod kierunkiem p. Małgorzaty Goleman i p. Anny Pietrzak. Scenografię przedstawiającą cztery stacje: niewolę, powstania narodowe, pierwszą wojnę światową i wolność wykonała p. Magdalena Nowak. Za realizację dźwięku odpowiedzialny był p. Dominik Wójtowicz.

Występujący uczniowie zabrali wszystkich zgromadzonych w niezwykłą podróż po dziejach naszej ojczyzny. Podróż rozpoczęło odtworzenie pieśni „ Żeby Polska była Polską” w wykonaniu Jana Pietrzaka. Młodzi artyści, przechodząc kolejno do poszczególnych stacji, przypomnieli zarówno dramatyczne losy naszej ojczyzny jak i moment odzyskania niepodległości. Równolegle wraz z recytacją wierszy i śpiewem pieśni patriotycznych były emitowane prezentacje multimedialne odnoszące się do treści tych utworów. W dalszej części zaprezentowano współczesny obraz Polski. Montaż zakończył się odtworzeniem pieśni „Ojczyzna” w wykonaniu Marka Grechuty, na której tle zaprezentowano ciekawe miejsca Polski.

W trakcie części artystycznej zwrócono również uwagę na pomnik jako symbol i fundament przeszłości ważnej dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Miejsce pamięci jest otoczone szczególną troską społeczności szkolnej i mieszkańców. W roku 2021 dzięki zaangażowaniu władz Gminy Bełżyce została dokonana renowacja postumentu.

Po części artystycznej głos zabrali kolejno: p. Andrzej Chrząstowski Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, p. Małgorzata Bojar, która odczytała list Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka i p. Barbara Grzesiak, która przedstawiła list Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk.

Na koniec uroczystości Dyrektor Szkoły i Burmistrz Bełżyc podziękowali uczniom za występ i zaprosili gości na poczęstunek.


Galeria zdjęć:64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page