top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Świąteczny konkurs plastyczno – językowy.

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w

BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM


Rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2022

Prace wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2021


Organizatorzy:

Aneta Nawłatyna

Magdalena Nowak

Urszula Widelska

REGULAMIN KONKURSU

Bożonarodzeniowy konkurs plastyczno – językowyZałożenia ogólne konkursu:

· Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w kategoriach wiekowych: I. uczniowie klas I - III II. uczniowie klas IV - VIII

· Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych i plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach (Aneta Nawłatyna, Magdalena Nowak, Urszula Widelska)


Cele konkursu:

· rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi; motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;

· zapoznanie i utrwalanie słownictwa dotyczącego świąt Bożego Narodzenia, w językach obcych

· zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju słowników;

· ćwiczenie poprawnej pisowni;

· rozwijanie uzdolnień plastycznych;

· rozbudzanie wyobraźni twórczej;

· umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej Szkoły.

Przedmiot oceny pracy konkursowej:

1. Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką, pracy plastycznej dotyczącej Świąt Bożego Narodzenia:

- uczniowie klas I –III wykonują plakat, na którym umieszczają życzenia, świąteczne sentencje lub podpisują w języku obcym przedstawione symbole, elementy - wymagane jest minimum 5 słówek w języku obcym.

- uczniowie klas IV – VIII wykonują plakat lub kartkę świąteczną formatu min.A5 zawierającą proste zdania, zwroty lub życzenia w języku obcym ( minimum 5 zdań/zwrotów),


2. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

· zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;

· poprawność językowa; trafność dostosowania słówek lub zdań/zwrotów do tematu pracy; uczniowie wykonują samodzielnie prace plastyczne korzystając z dostępnych materiałów i źródeł: podręczników, słowników lub internetu

· pomysłowość i estetyka pracy;

· prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, format plakatu – A3, A4, format kartki świątecznej – A5;

· samodzielne wykonanie pracy, każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

· praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatorów konkursu w terminie do dnia 20 grudnia 2021. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.


3. Nagrody:

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, uwagę pozytywną oraz ocenę celującą za udział w konkursie, z wybranego języka obcego.

- Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dodatkowo nagrodę rzeczową.


Prace zostaną zaprezentowane na stronie szkoły oraz na szkolnej wystawie prac. Udział w konkursie oznacza zgodę na upublicznianie pracy i danych autora w wyżej wymienionych miejscach.


Ogłoszenie wyników: styczeń 2022.

75 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page